Sim AAxBBy giá rẻ Sim AAxBBy  giá rẻ

Sim AAxBBy là gì ? Tất cả các đầu số và dù là sim 10 hay 11 số có dạng AAxBBy thì đều được gọi là sim AAxBBy. Trong đó A giống nhau, B giống nhau còn x,y là số tự nhiên bất kì như : 113662, 992883, 668220, 445667, 886779, 331442, ...

Số điện thoại Giá cả VNĐ
09.456789.89 350.000.000
09.2227.8888 300.000.000
099.679.6789 150.000.000
0997.699.699 100.000.000
0996.993.993 50.000.000
097.111.8889 Đã bán
096.111.7779 50.000.000
0997.992.992 50.000.000
0996.995.995 50.000.000
0993.992.992 60.000.000
0909.732.999 Đã bán
088.666.7779 60.000.000
097.111.3339 30.000.000
0993.656.656 30.000.000
0869.717.717 15.000.000
0966.228.789 Đã bán
0869.793.793 15.000.000
0988.739.799 Đã bán
0971.79.59.79 Đã bán
09668.09778. Đã bán
0888.792.799 9.000.000
0968.988.679 9.000.000
0967.89.09.89 Đã bán
0971.399.789 Đã bán
0971.229.789 Đã bán
096.1368.979 9.000.000
0971.829.899 8.000.000
08.8882.9997 8.000.000
086.89.89.89.7 6.000.000
0981.697.699 6.000.000
0981.599.879 6.000.000
0969.599.879 6.000.000
0966.779.679 Đã bán
0966.229.679 6.000.000
0966.228.979 6.000.000
0961.795.799 6.000.000
0907.510.777 Đã bán
0965.92.96.99 6.000.000
0965.799.679 6.000.000
0965.169.679 6.000.000
0986.791.799 7.000.000
0971.799.679 6.000.000
0971.558.779 6.000.000
0961.399.879 6.000.000
0963.719.799 6.000.000
0932.961.777 Đã bán
0933.819.777 6.000.000
0933.519.777 Đã bán
09.3331.7771 Đã bán
0933.285.777 6.000.000