Sim AAxBBy giá rẻ Sim AAxBBy  giá rẻ

Sim AAxBBy là gì ? Tất cả các đầu số và dù là sim 10 hay 11 số có dạng AAxBBy thì đều được gọi là sim AAxBBy. Trong đó A giống nhau, B giống nhau còn x,y là số tự nhiên bất kì như : 113662, 992883, 668220, 445667, 886779, 331442, ...

Số điện thoại Giá cả VNĐ
0898.679.699 6.000.000
0989.69.17.17 5.000.000
0985.1988.79 5.000.000
0972.709.799 5.000.000
0971.69.59.69 5.000.000
0969.955.979 Đã bán
0963.919.679 5.000.000
0962.599.679 5.000.000
0981.79.98.79 Đã bán
0906.278.779 6.000.000
0968.98.28.79 5.000.000
0971.58.59.58 5.000.000
0931.86.58.58 Đã bán
099.789.789.1 5.000.000
09.1110.7770 5.000.000
0886.578.779 5.000.000
0988.06.26.56 3.500.000
0966.05.55.05 Đã bán
0989.77.02.02 3.000.000
0989.68.01.01 3.000.000
0985.185.779 3.000.000
0983.138.779 Đã bán
0982.39.18.79 3.000.000
0981.816.779 3.000.000
0981.178.979 Đã bán
0981.12.99.79 3.000.000
0981.126.779 3.000.000
0978.31.88.79 3.000.000
0976.87.28.28 Đã bán
0975.816.679 3.000.000
0975.63.15.15 3.000.000
0975.62.17.17 3.000.000
0975.468.779 Đã bán
0973.267.767 3.000.000
0972.618.879 3.000.000
097.1968.879 3.000.000
0971.58.28.58 3.000.000
0971.538.979 3.000.000
0971.118.979 3.000.000
0969.73.88.79 3.000.000
0969.618.779 3.000.000
0969.522.979 3.000.000
0966.189.979 3.000.000
0966.122.879 3.000.000
0961.667896. 3.000.000
0931.78.28.79 Đã bán
0941.88.66.79 Đã bán
0888.266.979 Đã bán
097.12.12.679 Đã bán
0981.039.879 3.000.000