Sim xAABBygiá rẻ Sim xAABBygiá rẻ

Sim xAABBy là gì ? Sim xAABBy là một dạng sim trong đó có 2 cặp AA và BB nằm giữa x và y. Đây là một dạng sim được nhiều người lựa chọn vì khá dễ nhớ như : 688779, 122334, 988776, 355003, 299446, 022446, 133557, 622445, ...

Số điện thoại Giá cả VNĐ
0898.255558. 8.000.000
0942.655.779 2.000.000
0943.411.779 Đã bán
01268.377.333 Đã bán
0943.022.779 Đã bán
0994.744.222 1.000.000
099.4688.000 1.000.000
0939.344.882 500.000
0939.344.221 500.000
0931.511.006 500.000
0997.166.998 500.000
0948.766.223 500.000
0948.700.992 500.000
0947.377.992 500.000
0946.533.771 500.000
0945.066.553 Đã bán
0944.577.002 500.000
0943.522.441 Đã bán
0943.466.110 500.000
0943.177.225 500.000
0942.955.991 500.000
0942.866.002 500.000
0931.511.330 Đã bán
0888.144.996 400.000
0868.044.663 400.000
0911.977.330 350.000
0888.644.330 Đã bán
0888.499.443 350.000
0997.266.332 300.000
0994.733.442 300.000
0994.733.441 300.000
0994.733.226 300.000
0994.733.221 300.000
090.1111.440 Đã bán
090.1111.442 Đã bán
090.1111.443 Đã bán
090.11.99.552 Đã bán
0901.800.668 Đã bán
0902.622.663 Đã bán
0902.644.665 Đã bán
0902.722.776 Đã bán
0902.755.776 Đã bán
0902.933.994 Đã bán
090.33.66.22.3 Đã bán
0903.61.1997 Đã bán
0903.644.665 Đã bán
0903.733.776 Đã bán
0903.800.881 Đã bán
0903.822.885 Đã bán
090.66.00.338 Đã bán