Sim xAABBygiá rẻ Sim xAABBygiá rẻ

Sim xAABBy là gì ? Sim xAABBy là một dạng sim trong đó có 2 cặp AA và BB nằm giữa x và y. Đây là một dạng sim được nhiều người lựa chọn vì khá dễ nhớ như : 688779, 122334, 988776, 355003, 299446, 022446, 133557, 622445, ...

Số điện thoại Giá cả VNĐ
0906.600.667 Đã bán
0906.611.662 2.640.000
0906.611.667 1.800.000
0906.622.665 2.400.000
090.66.55.998 Đã bán
090.6666.441 4.800.000
0906.866.773 2.400.000
090.77.55.339 3.600.000
0909.088.997 Đã bán
0909.500.554 1.800.000
090.99.22.55.8 Đã bán
090.99.66.55.2 2.400.000
0931800886 2.400.000
0932.033.000 3.600.000
0932.100.119 2.400.000
0932.7.44222 6.000.000
0933.400.443 1.800.000
0934.188.111 2.400.000
0937.31.1997 3.600.000
0938.133.115 1.800.000
0938.177.111 3.600.000
0938.288.229 2.160.000
0938.322.444 3.600.000
0938.455.000 3.600.000
0938.499.336 1.080.000
0938.533.557 1.800.000
0938.577.889 2.160.000
0933 000 666 Đã bán
0977 288882 Đã bán
0967 200 333 Đã bán
012.737.66888 Đã bán
0989 499 222 Đã bán
0975 077 222 Đã bán
0916 944 333 4.750.000
0974 300 222 Đã bán
0869.62.2000 Đã bán
0971 477 222 5.700.000
0886.766.779 3.130.000
01245.622.666 Đã bán
01246.699.777 Đã bán
0169.37.66886 Đã bán
01273.766.777 Đã bán
01273.199.777 Đã bán
01273.199.666 Đã bán
0964 000 996 1.800.000
0961 555 001 1.800.000
01634.644.666 Đã bán
01275.033.999 Đã bán
01275.033.666 Đã bán
01273.199.555 Đã bán