Sim xAyAzA giá rẻ Sim xAyAzA giá rẻ

Sim xAyAzA là gì ? Tất cả sim 10 hay 11 số hay cho dù là đầu số gì đi nữa thì sim có dạng xAyAzA đều được gọi là sim xAyAzA. Trong đó A giống nhau còn x,y,z là số tự nhiên bất kì như : 123282, 953545, 486828, 473767, 192969, 186838, ...

Số điện thoại Giá cả VNĐ
0971.79.59.79 Đã bán
0967.89.09.89 Đã bán
0925.52.92.52 5.200.000
0971.69.59.69 5.000.000
0988.06.26.56 3.500.000
0966.05.55.05 Đã bán
0971.58.28.58 3.000.000
0971.69.29.79 3.000.000
0961.79.79.29 Đã bán
0989.71.21.21 2.500.000
0975.63.03.03 2.000.000
0972.36.76.96 Đã bán
0971.69.59.89 Đã bán
0971.58.28.38 Đã bán
0969.62.52.92 1.500.000
0968.73.03.73 1.500.000
0944.29.89.79 1.500.000
0997.724.222 1.000.000
0971.58.28.18 900.000
0989.862.606 Đã bán
0987.365.606 600.000
0962.178.767 Đã bán
0978.03.83.53 Đã bán
0967.918.121 Đã bán
0961.52.12.32 Đã bán
0931.573.727 500.000
0968.207.060 500.000
0962.53.73.63 500.000
0981.310.151 500.000
0966.675.707 500.000
0965.216.101 500.000
0984.369.626 500.000
0966.035.323 500.000
0946.01.41.01 Đã bán
0931.522.202 500.000
0931.509.070 Đã bán
0931.508.030 500.000
0931.507.010 500.000
0916.341.404 Đã bán
0931.562.646 350.000
0984.078.737 350.000
0963.321.282 350.000
0984.108.030 Đã bán
0971.63.43.03 350.000
0962.410.171 Đã bán
0973.435.313 Đã bán
0997.264.636 300.000
0901.09.59.39 2.160.000
0901.30.70.30 2.400.000
0901.31.31.61 Đã bán