Sim gương cầu giá rẻ Sim gương cầu giá rẻ

Sim gương cầu là gì ? Sim gương cầu là một dạng sim tiến rồi lùi hoặc lùi rồi tiến 2 hoặc 3 số có khi cả 4 số. Dù là sim 10 hay 11 số hay đầu mạng nào cũng được gọi là sim gương cầu như : 7007, 189.981, 655556, 368.863, 123.321, 2333332, ...

Số điện thoại Giá cả VNĐ
09.2227.8888 300.000.000
0997.699.699 90.000.000
0996.993.993 60.000.000
0997.992.992 50.000.000
0996.995.995 60.000.000
0993.992.992 60.000.000
0993.656.656 30.000.000
0993.161.161 20.000.000
0869.717.717 15.000.000
0983.89.82.89 Đã bán
0886.277.277 Đã bán
09.3331.7771 Đã bán
0971.58.59.58 5.000.000
09.1117.5557 5.000.000
09.1110.7770 Đã bán
0971.58.51.58 3.000.000
0898.268.186 3.000.000
0989.71.21.21 2.500.000
0981.19.73.79 Đã bán
0975.63.03.03 2.000.000
0969.73.63.79 2.000.000
0965.59.72.79 2.000.000
0967.69.60.69 2.000.000
0989.73.53.79 Đã bán
0989.723.279 2.500.000
0971.575.179 1.800.000
0967.309.779 Đã bán
0965.06.09.06 Đã bán
0963.92.96.92 1.500.000
0963.73.78.73 1.500.000
0963.59.72.79 1.500.000
0947.29.76.79 1.500.000
0941.89.76.79 Đã bán
0941.89.72.79 Đã bán
0981.09.72.79 1.800.000
0961.56.58.56 2.000.000
0983.677.177 Đã bán
0965.197.279 Đã bán
0947.68.4448 900.000
0947.65.4445 900.000
0946.51.3331 900.000
0946.23.5553 900.000
0946.07.4447 Đã bán
0944.85.0005 900.000
0942.89.4449 900.000
0941.85.3335 900.000
0941.81.2221 900.000
0973.515.775 900.000
09614.95559. 900.000
0942.81.0001 Đã bán