Sim gương cầu giá rẻ Sim gương cầu giá rẻ

Sim gương cầu là gì ? Sim gương cầu là một dạng sim tiến rồi lùi hoặc lùi rồi tiến 2 hoặc 3 số có khi cả 4 số. Dù là sim 10 hay 11 số hay đầu mạng nào cũng được gọi là sim gương cầu như : 7007, 189.981, 655556, 368.863, 123.321, 2333332, ...

Số điện thoại Giá cả VNĐ
0941.60.3330 900.000
0949.24.3334 500.000
0948.74.5554 500.000
0947.92.4442 500.000
0943.24.7774 500.000
0962.720.110 500.000
0961.52.12.21 Đã bán
0943.60.4440 500.000
0943.12.17.12 500.000
0965.85.62.65 350.000
01632.138.283 Đã bán
0901.197.579 2.400.000
0901.31.30.31 3.600.000
0901.37.30.37 2.640.000
0901.37.31.37 Đã bán
0901.37.32.37 2.400.000
0901.38.60.68 2.400.000
0901.386.168 Đã bán
0901.39.0009 Đã bán
0901.39.76.79 2.400.000
0901.39.85.89 1.800.000
09.0141.0141 Đã bán
0901.48.67.68 2.160.000
0901.83.89.83 1.800.000
0901.857.875 1.800.000
0902.398.789 Đã bán
0902.45.46.45 1.800.000
0902505150 2.160.000
0902.53.56.53 1.200.000
0902.56.59.56 2.400.000
0902.58.58.52 Đã bán
0902.610.601 1.000.000
0902.638883 Đã bán
0902.700.720 Đã bán
0902.70.79.70 Đã bán
0902.76.71.76 Đã bán
0902767976 2.160.000
0902.78.71.78 2.400.000
0902.82.83.82 3.600.000
0902.85.3223 1.000.000
0902.93.97.93 1.800.000
0902.94.95.94 2.400.000
0902.95.98.95 1.800.000
0902.96.93.96 2.400.000
0902.97.5115 1.000.000
0903.053.035 2.160.000
0903.06.89.86 2.400.000
0903.109.901 Đã bán
0903.128.882 2.160.000
0903.13.17.13 Đã bán