Sim taxi lặp 2 số giá rẻ Sim taxi lặp 2 số giá rẻ

Sim taxi lặp 2 số là gì ? Tất cả các sim 10 hoặc 11 số có các cặp cuối giống nhau của nhà mạng Mobifone, Viettel, Gmobile, Vietnamobile, Vinaphone, Sfone được gọi là sim taxi lặp 2 như : 23.23.23, 79.79.79, 61.61.61, 09.09.09, 68.68.68, 12.12.12, ...

Số điện thoại Giá cả VNĐ
0898 202020 57.000.000
01208.79.79.79 Đã bán
01224.79.79.79 Đã bán
012.68.78.78.78 Đã bán
01285.19.19.19 Đã bán
01265.78.78.78 Đã bán
01265.59.59.59 Đã bán
01218.87.87.87 Đã bán
01228.09.09.09 Đã bán
01203.78.78.78 Đã bán
012.18.78.78.78 Đã bán
01289.78.78.78 Đã bán
01223.19.19.19 Đã bán
012.07.67.67.67 Đã bán
01217.78.78.78 Đã bán
01218.67.67.67 Đã bán
01267.38.38.38 Đã bán
01217.19.19.19 Đã bán
01223.18.18.18 Đã bán
01224.69.69.69 Đã bán
01227.19.19.19 Đã bán
01264.19.19.19 Đã bán
01285.29.29.29 Đã bán
01218.59.59.59 Đã bán
01237.59.59.59 Đã bán
01264.59.59.59 Đã bán
01283.59.59.59 Đã bán
01224.78.78.78 Đã bán
01285.97.97.97 Đã bán
01285.94.94.94 Đã bán
012.17.08.08.08 Đã bán
01217.28.28.28 Đã bán
01267.28.28.28 Đã bán
01265.17.17.17 Đã bán
01265.34.34.34 Đã bán
01265.53.53.53 Đã bán
012.65.61.61.61 Đã bán
01278.01.01.01 Đã bán
01203.08.08.08 Đã bán
01219.90.90.90 Đã bán
01224.67.67.67 Đã bán
01225.70.70.70 Đã bán
01227.17.17.17 Đã bán
01265.72.72.72 Đã bán
01267.29.29.29 Đã bán
01284.67.67.67 Đã bán
01285.20.20.20 Đã bán
01285.21.21.21 Đã bán
01265.51.51.51 Đã bán
01203.76.76.76 Đã bán