Sim taxi lặp 2 số giá rẻ Sim taxi lặp 2 số giá rẻ

Sim taxi lặp 2 số là gì ? Tất cả các sim 10 hoặc 11 số có các cặp cuối giống nhau của nhà mạng Mobifone, Viettel, Gmobile, Vietnamobile, Vinaphone, Sfone được gọi là sim taxi lặp 2 như : 23.23.23, 79.79.79, 61.61.61, 09.09.09, 68.68.68, 12.12.12, ...

Số điện thoại Giá cả VNĐ
01204.57.57.57 Đã bán
01208.76.76.76 Đã bán
01218.57.57.57 Đã bán
01224.76.76.76 Đã bán
012.68.76.76.76 Đã bán
01284.57.57.57 Đã bán
01286.57.57.57 Đã bán
012.18.81.81.81 Đã bán
01225.71.71.71 Đã bán
01225.73.73.73 Đã bán
01264.13.13.13 Đã bán
01264.29.29.29 Đã bán
01264.90.90.90 Đã bán
012.65.64.64.64 Đã bán
01218.27.27.27 Đã bán
01219.91.91.91 Đã bán
01207.35.35.35 Đã bán
01214.75.75.75 Đã bán
01217.90.90.90 Đã bán
01227.75.75.75 Đã bán
01228.94.94.94 Đã bán
01284.03.03.03 Đã bán
01286.03.03.03 Đã bán
01203.80.80.80 Đã bán
01203.87.87.87 Đã bán
01207.50.50.50 Đã bán
01207.80.80.80 Đã bán
01219.80.80.80 Đã bán
01259.80.80.80 Đã bán
01264.58.58.58 Đã bán
01286.50.50.50 Đã bán
01203.06.06.06 Đã bán
01203.81.81.81 Đã bán
01207.53.53.53 Đã bán
01207.81.81.81 Đã bán
01207.82.82.82 Đã bán
01213.82.82.82 Đã bán
01214.82.82.82 Đã bán
01214.84.84.84 Đã bán
01217.63.63.63 Đã bán
01217.65.65.65 Đã bán
01217.81.81.81 Đã bán
01218.82.82.82 Đã bán
01219.84.84.84 Đã bán
01223.15.15.15 Đã bán
01223.17.17.17 Đã bán
01227.12.12.12 Đã bán
01228.05.05.05 Đã bán
01229.17.17.17 Đã bán
01253.37.37.37 Đã bán