Sim taxi lặp 4 số giá rẻ Sim taxi lặp 4 số giá rẻ

Sim taxi lặp 4 số là gì ? Tất cả các loại sim 10 hoặc 11 số ít nhất có 2 cặp 4 số cuối giống nhau của nhà mạng Mobifone, Gmobile, Viettel, Vietnamobile, Vinaphone, Sfone được gọi là sim taxi lặp 4 số như : 3912.3912, 1368.1368, 1194.1194, ...

Số điện thoại Giá cả VNĐ
09.0141.0141 Đã bán
012.2678.2678 Đã bán
012.0879.0879 Đã bán
012.2573.2573 Đã bán
012.2576.2576 Đã bán
012.2668.2668 Đã bán
012.6559.6559 Đã bán
012.6566.6566 Đã bán
012.8519.8519 Đã bán
012.0768.0768 Đã bán
012.0386.0386 Đã bán
012.0767.0767 Đã bán
012.1898.1898 Đã bán
012.2878.2878 Đã bán
012.6989.6989 Đã bán
012.8366.8366 Đã bán
012.2574.2574 Đã bán
012.0765.0765 Đã bán
012.0769.0769 Đã bán
012.0860.0860 Đã bán
012.0861.0861 Đã bán
012.0863.0863 Đã bán
012.1206.1206 Đã bán
012.1207.1207 Đã bán
012.1382.1382 Đã bán
012.1719.1719 Đã bán
012.1727.1727 Đã bán
012.1781.1781 Đã bán
012.1783.1783 Đã bán
012.1790.1790 Đã bán
012.1810.1810 Đã bán
012.1827.1827 Đã bán
012.1836.1836 Đã bán
012.1848.1848 Đã bán
012.1867.1867 Đã bán
012.1973.1973 Đã bán
012.2315.2315 Đã bán
012.2316.2316 Đã bán
012.2317.2317 Đã bán
012.2318.2318 Đã bán
012.2319.2319 Đã bán
012.2710.2710 Đã bán
012.5705.5705 Đã bán
012.6729.6729 Đã bán
012.6738.6738 Đã bán
012.6761.6761 Đã bán
012.6816.6816 Đã bán
012.6865.6865 Đã bán
012.6877.6877 Đã bán
012.8326.8326 Đã bán